علم و تکنولوژی

شروع به کار بیست و یکمین کنفرانس ملی شیمی فیزیک ایران در تبریز

بیست و یکمین کنفرانس ملی شیمی فیزیک ایران با حضور شخصیت های علمی کشور در تبریز شروع به کار کرد.

12 آذر 1397

اجرای طرح های فناورانه مشترک در حوزه های آب و زیست فناوری آنالیز شد

در راستای هم افزایی اقدامات اجرا شده میان ستادهای توسعه فناوری های آب، خشکسالی و زیست فناوری، طرح های فناورانه مشترک در دو حوزه آب و زیست فناوری مورد آنالیز نهاده شد.

1 آذر 1397