تصاویر رنگی تلسکوپ جیمز وب

به گزارش پیامک خنده، سومین تصویر مربوط به پنج قلوی استفان است. این مجموعه کهکشانی فشرده، در صورت فلکی اسب بالدار واقع شده و متشکل از پنج کهکشان است که چهار مورد از آن ها به هم نزدیک هستند و انتظار می رود با یکدیگر ادغام شوند.

تصاویر رنگی تلسکوپ جیمز وب

نخستین تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب بامداد روز سه شنبه منتشر شد و اکنون طبق وعده مقامات ناسا، چهار تصویر پردازش شده دیگر آن که گفته می گردد اشک شوق دانشمندان را جاری نموده، منتشر شدند.

دومین تصویر جیمز وب از سحابی حلقه جنوبی یا سحابی هشت انفجار که در فاصله 2000 سال نوری از زمین واقع شده است و یک ستاره در حال مرگ را احاطه نموده است، با وضوحی شگفت انگیز منتشر شده است.

سحابی حلقه

نما های سحابی حلقه جنوبی و جفت ستاره های آن با ابزار های جیمز وب موسوم به NIRCam و MIRI شکار شده است. در این تصویر، این ستاره کم نور و در حال مرگ، گاز و غباری را که جیمز وب با جزئیات بی سابقه ای ثبت نموده است، بیرون می دهد.

ستارگان و لایه های نوری آن ها توجه بیشتری را در تصویری که ابزار NIRCam ثبت نموده است، به خود جلب می نمایند، در حالی که در تصویر MIRI، جیمز وب برای اولین بار نشان می دهد که این ستاره در حال مرگ، پوشیده در گرد و غبار است. این لایه های ظریف و گازی طی هزاران سال در فضای اطراف پراکنده خواهند شد.

سحابی حلقه جنوبی یک سحابی سیاره ای است، اما برخلاف کلمه سیاره که در نامش است، سیاره ای نیست، بلکه آن ها پوسته های غبار و گازی هستند که به وسیله ستارگان خورشیدمانند در حال مرگ پراکنده می شوند.

جزئیات نوی که جیمز وب با تصاویر خود فاش می نماید، درک ما را از چگونگی تکامل ستارگان و تأثیرگذاری بر محیط آن ها تغییر خواهد داد.

ستاره کم نور در مرکز این صحنه هزاران سال است که حلقه هایی از گاز و غبار را به همه جهات پرتاب می نماید و و تلسکوپ فضایی جیمز وب برای اولین بار نشان داد که این ستاره در پوششی از غبار پوشیده شده است.

دو دوربین تعبیه شده روی جیمز وب، نوترین تصویر از این سحابی سیاره ای را ثبت نموده اند که با نام NGC 3132 لیست بندی شده و به طور غیررسمی به سحابی حلقه جنوبی معروف شده است. این سحابی تقریباً 2500 سال نوری از ما فاصله دارد.

پنج قلوی استفان (Stephans Quintet)

سومین تصویر مربوط به پنج قلوی استفان است. این مجموعه کهکشانی فشرده، در صورت فلکی اسب بالدار واقع شده و متشکل از پنج کهکشان است که چهار مورد از آن ها به هم نزدیک هستند و انتظار می رود با یکدیگر ادغام شوند.

پنج قلوی استفان

در تصویری که جیمز وب از پنج قلوی استفان گرفته است، پنج کهکشان را می بینیم که چهار مورد آن ها با هم در تعامل هستند. لازم به ذکر است که کهکشان سمت چپ نسبت به چهار کهکشان دیگر، در تصویر جلوتر است.

جیمز وب با انتشار این عکس، دانش ما را در خصوص شکل گیری ستاره ها و فعل و انفعالات گازی در این کهکشان ها متحول خواهد نمود. کهکشان ها در پنج قلوی استفان با هم برخورد می نمایند و در یک کش و قوس گرانشی، یکدیگر را می کشند و هُل می دهند.

در نمای مادون قرمز میانی در اینجا، می بینیم که چگونه جیمز وب از میان گرد و غبار نفوذ می نماید و بینش نوی در خصوص اینکه چگونه فعل و انفعالاتی مانند این ها ممکن است موجب تکامل کهکشان ها در دنیا اولیه شده باشد، بدست می دهد.

این تصویر، بزرگترین تصویر از این مجموعه کهکشانی تا به امروز است که مساحتی از آسمان به مقدار یک پنجم قطر ماه را آنطور که از زمین دیده می گردد، پوشش می دهد. این یعنی اینکه این تصویر شامل بیش از 150 میلیون پیکسل است و از حدود 1000 فایل تصویری ساخته شده است.

این تصویر بعلاوه جریان های خروجی را نشان می دهد که به وسیله یک سیاه چاله در پنج قلوی استفان با سطحی از جزئیات که تا به امروز دیده نشده بود، جریان می یابند. گروه های کهکشانی فشرده مانند این ممکن است در دنیا اولیه زمانی که بسیار داغ می شدند، رایج تر بوده باشند و بعلاوه ممکن است موادی که در حال سقوط بوده اند، سیاه چاله های بسیار پرانرژی را تحریک نموده باشند.

اگرچه این مجموعه کهکشانی پنج قلو نامیده می گردد، اما در واقع تنها چهار کهکشان در آن واقعاً به هم نزدیک هستند و در یک کش و قوس گرانشی گرفتار شده اند.

پنجمین کهکشان سمت چپ در این تصویر به نام NGC 7320 در مقایسه با چهار کهکشان دیگر جلوتر است. این کهکشان در فاصله 40 میلیون سال نوری از زمین واقع شده است، در حالی که چهار کهکشان دیگر به نام های NGC 7317، NGC 7318 A، NGC 7318 B و NGC 7319 حدود 290 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارند. این در مقایسه با کهکشان های دورتر که میلیارد ها سال نوری از ما فاصله دارند، هنوز از نظر کیهانی بسیار نزدیک است.

مطالعه چنین کهکشان های نسبتاً نزدیکی به دانشمندان یاری می نماید ساختار هایی را که در دنیا بسیار دورتر دیده می شوند، بهتر درک نمایند.

سحابی شاه تخته یا کارینا (The Carina Nebula)

و تصویر چهارم متعلق به سحابی شاه تخته است. شاه تخته یکی از درخشان ترین سحابی هایی است که در فاصله تقریبا 7600 سال نوری از زمین و در صورت فلکی نیمکره جنوبی قرار گرفته است. سحابی شاه تخته خانه ساختار های معروف انگشت مانندی از گاز و غبار کیهانی است. سحابی ها ابر های بزرگی از گاز و غبار کیهانی هستند که در آن ها ستاره های نو شکل می گیرد.

سحابی شاه تخته یا کارینا

همانطور که در این نمای ترکیبی از دو ابزار NIRCam و MIRI روی جیمز وب دیده می گردد، نتیجه کار دو دوربین بهتر از فقط یکی است.

در این نما که با رصد مادون قرمز نزدیک حاصل شده است، صد ها ستاره و کهکشان در پس زمینه را می بینیم که در عین حال، دیسک های تشکیل دهنده سیاره ای غبارآلود به رنگ های قرمز و صورتی را در اطراف ستاره های جوان به ما نشان می دهد.

پشت پرده غبار و گاز در این صخره های کیهانی تا به امروز ستاره های کوچکی پنهان بودند که اکنون به وسیله جیمز وب هویدا شده اند.

این تصویر بر اساس میراث تصاویر تلسکوپ فضایی هابل از سحابی کارینا ساخته شده است که در اینجا دیده می گردد. تصویر نو جیمز وب به ما نگاهی نادر به ستاره ها در مراحل اولیه و سریع شکل گیری آن ها می دهد که برای یک ستاره منفرد، این دوره حدود 50 هزار تا 100 هزار سال طول می کشد. مشاهده این تصویر سحرانگیز از سحابی کارینا، آدمی را به تحسین این شکوه وامی دارد.

تصویر تلسکوپ فضایی هابل از سحابی کارینا برای مقایسه قدرت دو تلسکوپ

سیاره فراخورشیدی WASP-96 b

WASP-96 b یک سیاره فراخورشیدی غول پیکر و بسیار داغ و اولین سیاره شناخته شده حاوی رد پای کاملی از سدیم است. جرم این سیاره کاملاً شبیه جرم زحل است. این موضوع باعث شده محققان دنیا آن را در دسته زحل داغ قرار دهند.

سیاره فراخورشیدی WASP-96 b

جیمز وب در کمال ناباوری نشانه هایی از آب و مه و شواهدی از ابر ها را در سیاره فراخوشیدی b 96-WASP که زمانی تصور می شد در آن وجود ندارد، مشاهده نموده است.

این دقیق ترین طیف سنجی از این سیاره فراخورشیدی تا به امروز است؛ بنابراین تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا نشانه مشخصی از آب را به همراه شواهدی از ابر ها و مه در اتمسفر اطراف این سیاره غول پیکر گازی داغ که به دور ستاره ای دوردست شبیه به خورشید می چرخد، ثبت نموده است.

آینه بزرگ جیمز وب و ابزار های دقیق آن با همکاری یکدیگر پیروز به ثبت دقیق ترین مقدار گیری های نور ستارگان در اتمسفر این سیاره فراخورشیدی شده اند. طیف نور این سیاره که حاوی اطلاعاتی در خصوص ساختار جو آن در فاصله 1150 سال نوری از ما است، نشانه مشخصی از وجود آب را در آن نشان می دهد.

قدرت سیگنالی که وب شناسایی نموده است به نقش مهمی که این تلسکوپ در جستجوی سیارات بالقوه قابل سکونت در سال های آینده ایفا خواهد نمود، اشاره دارد. همانطور که گفته شد، این نمای نو و قدرتمند جیمز وب از این سیاره فراخورشیدی، شواهدی از مه و ابر ها را در آن نشان می دهد که مطالعات قبلی روی این سیاره آن را شناسایی ننموده بودند.

اولین تصویر بامداد امروز به وسیله جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طی رویدادی در کاخ سفید که به صورت زنده پخش می شد، رونمایی و به طور همزمان در وب سایت ناسا و رسانه های اجتماعی منتشر شد.

منبع: فرادید
انتشار: 4 مرداد 1401 بروزرسانی: 4 مرداد 1401 گردآورنده: sms-jok.ir شناسه مطلب: 2063

به "تصاویر رنگی تلسکوپ جیمز وب" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تصاویر رنگی تلسکوپ جیمز وب"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید