همه تحرکات هوایی منطقه را زیر نظر داریم

به گزارش پیامک خنده، جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) با تاکید بر رصد فعالیت های پروازی دشمنان در اطراف کشور، گفت: شبکه یکپارچه پدافند هوایی با هوشیاری کامل همه تحرکات هوایی منطقه را به دقت زیر نظر دارد.

همه تحرکات هوایی منطقه را زیر نظر داریم

به گزارش گروه رسانه های پیامک خنده، دهم شهریورماه سال 1387 با دستور فرمانده معظم کل قوا، فرماندهی پدافند هوایی از نیروی هوایی ارتش منفک و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) تشکیل شد و از آن پس دهم شهریورماه بعنوان روز پدافند هوایی نام گذاری شد.

قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) که در ساختار سازمانی قبلی راهنمایی و کنترل عملیاتی یگان های پدافند هوایی نیروهای مسلح را به عهده داشت، در ساختار تشکیلاتی جدید با تحویل دریافت کامل یگان های پدافند هوایی نیروی هوایی و اعمال فرماندهی کامل بر یگان های مذکور، با در اختیار دریافت فرماندهی اطلاعات و شناسایی الکترونیک(فاشا)، شبکه راداری، موشکی، توپخانه ای، دیده بانی و سامانه های پشتیبانی رزمی و عمومی یگان های مذکور، به وسیله سامانه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی (ADOC -SOC -CRC -CP) مسئولیت کنترل عملیات هوایی کشور را به عهده داشت.

در نهایت خردادماه سال جاری با حکم فرمانده معظم کل قوا، نیروی پدافند هوایی ارتش بعنوان نیروی چهارم ارتش تشکیل و فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) بعنوان هماهنگ نماینده و متولی شبکه یکپارچه پدافندی کشور نیز به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش محول شد.

اندک زمانی پس از انتصاب سرلشکر موسوی به فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، با موافقت و تصویب فرمانده معظم کل قوا، امیر سرتیپ قادر رحیم زاده به سمت جانشینی این قرارگاه منصوب شد. امیر رحیم زاده در سال های جنگ تحمیلی و پس از آن مسئولیت های متعددی از جمله فرماندهی گروه های پدافند هوایی در مناطق حساس، فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش و معاونت طرح، برنامه و بودجه ارتش جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته است.

مصاحبه با جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) به مناسبت دهم شهریور از نظر می گذرد.

قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) فرانیرویی و فراسازمانی است

خرداد ماه سال جاری و با احکام فرمانده معظم کل قوا، نیروی پدافند هوایی ارتش تشکیل و فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) نیز تغییر کرد، علت تشکیل نیروی پدافند هوایی و تقویت قرارگاه پدافند هوایی چه بود؟

امیر رحیم زاده:بسم الله الرحمن الرحیم - به طور کلی دفاع از آسمان کشور جمهوری اسلامی ایران برعهده پدافند هوایی می باشد که پدافند هوایی برای انجام این ماموریت احتیاج به تجهیزاتی در حوزه های مختلف ماموریتی خود دارد تا بتواند اهداف پرنده را به موقع کشف، شناسایی و رهگیری نموده و در صورت احتیاج نسبت به انهدام آنها اقدام کند .

تا 10 سال پیش عمده این تجهیزات در فرماندهی پدافند هوایی که بخشی از نیروی هوایی ارتش بود قرار داشت که در آن موقع با فرمان فرماندهی معظم کل قوا پدافند هوایی از نهاجا با عنوان قرارگاه پدافند هوایی استقلال پیدا کرد. از 10 سال پیش تا به امروز، هم تهدیدات مقداری پیچیده تر شده اند و هم نیروی های پدافندی در ارتش و سپاه بصورت مضاعف تقویت شده اند. در این مقطع با دور اندیشی و تدبیر فرماندهی معظم کل قوا نیروی پدافند هوایی ارتش در کنار قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) تشکیل شد چرا که نیروی پدافند هوایی ازنظر تجهیزات به حدی رسیده بود که بتواند در حد اندازه یک نیرو انجام وظیفه کند .

قرارگاه پدافند هوای خاتم الانبیاء(ص) در حقیقت به عنوان یک تشکیلات فرا نیرویی و با یک شبکه فراسازمانی، فرماندهی و کنترل عملیاتی همه سازمان های نیروهای مسلح که تجهیزات پدافند هوایی دارند، از جمله نیروی پدافند هوایی ارتش و فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه و همچنین سایر یگان های پدافند هوایی نیروهای مسلح را برعهده داشته و این کنترل عملیاتی را در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی اعمال می نماید .

البته خلبانان تیزپرواز و شجاع نیروی هوایی ارتش نیز با هواپیماهای شکاری رهگیر خود بعنوان بخشی از شبکه یکپارچه پدافند هوایی در انجام شناسایی و رهگیری و انهدام اهدافی که به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران تجاوز نمایند، وظیفه خطیر خود را انجام خواهند داد .

در حقیقت فرمان فرمانده معظم کل قوا در مورد تشکیل نیروی پدافند هوایی ارتش و جداشدن آن از قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) باعث تقویت و در راستای هم افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر بوده و امروز به لطف خداوند متعال از یک وحدت عمل و رویه بسیار مناسب در راستای هم افزایی و هماهنگی در حوزه ماموریتی خود برخوردار هستیم .

از آنجایی که این قرارگاه یک تشکیلات فرا نیرویی و فرا سازمانی بوده و از نظر صندلی بالاتر از سایر نیروها قرارگرفته است، فرماندهی معظم کل قوا امیر سرلشکر موسوی فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران را با حفظ سمت به فرماندهی این قرارگاه منصوب فرمودند که این خود نشان دهنده اولویت و اهمیت پدافند هوایی در کشور است .

نیروی پدافند هوایی ارتش نیز خود را از نظر تجهیزات، منابع انسانی و تاکتیک ها و تکنیک های مرتبط با حوزه ماموریتی خود روز به روز تقویت می نماید که گام موثری در راستای تقویت توان رزمی نیروهای مسلح محسوب می گردد .

درکنار این نیرو، فرماندهی پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه هم به لطف خدا و با کوشش های قابل تحسین صورت گرفته در آن نیرو به خوبی تقویت شدهو از توان رزمی بسیار خوبی نسبت به گذشته برخوردار است .

تحرکات هوایی منطقه را کاملا تحت نظر داریم

شبکه یکپارچه پدافند هوایی که مطرح می گردد از چه اجزایی تشکیل شده و این اجزاء چگونه با یکدیگر ارتباط دارند و در چه زمینه هایی مرتبط و مشترک هستند؟

امیر رحیم زاده: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) به عنوان یک قرارگاه مشترک با استفاده از شبکه یکپارچه پدافند هوایی در حقیقت ماموریت هماهنگی، راهنمایی و کنترل عملیاتی همه یگان های پدافندی کشور را بر عهده دارد. که برای اجرای این ماموریت خطیر تجهیزاتی را در اختیار داریم که به محض اینکه فضای جمهوری اسلامی ایران مورد تعدی و تجاوز هر پرنده ای قرار می گیرد در آن واحد آن هدف توسط سامانه های کشف، کشف می گردد؛ حتی این کشف باید قبل از رسیدن به فضای جمهوری اسلامی ایران باشد. در کنار سامانه های کشف، سامانه های شناسایی داریم که بعد از کشف، وظیفه شناسایی اهداف را برعهده دارند که در این راستا، سازمان هواپیمایی کشوری هم کل برنامه های پروازی هواپیماهای مسافربری و تجاری را در اختیار شبکه یکپارچه پدافند قرار می دهد .

در کنار کشف و شناسایی، بحث رهگیری مطرح است که هواپیماهای شکاری رهگیر ما باید ماموریت رهگیری را در صورت احتیاج انجام بدهند و این رهگیری ممکن است با مجوز شبکه یکپارچه پدافند هوایی به انهدام هواپیمای دشمن نیز منجر گردد و بعد سامانه های درگیری و انهدام وارد عمل می شوند؛ مثل سامانه های موشکی زمین به هوا و توپخانه پدافند هوایی .

علاوه بر اینها، سامانه هایی نیز در رابطه با جمع آوری اطلاعات برای شبکه یکپارچه پدافند هوایی ایفای نقش می نمایند که اطلاعاتی را از تحرکات هوایی در فراتر از مرزها جمع آوری می نمایند و هوشیاری لازم را برای شبکه فراهم می نماید. در ضمن، شبکه دیده بانی بصری و دیگر شبکه های پشتیبانی نماینده نیز در کنار شبکه پدافند هوایی نقش موثری را ایفا می نمایند .

در حقیقت شبکه یکپارچه پدافند هوایی همه اجزاء این شبکه را با استفاده از ارتباطات امنی که وجود دارد، هماهنگ می نماید. این ارتباطات در لایه های مختلف برقرار می گردد و به این ترتیب ما یک تصویر کلی در مرکز فرماندهی از آسمان جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت. تصمیم و دستور فرمانده برای هر کدام از اقدام های اشاره شده بالا در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی صادر و برکلیه امور راهنمایی و نظارت لازم در قالب این شبکه انجام می گردد .

همین شبکه یکپارچه پدافند هوایی است که با هوشیاری کامل همه تحرکات هوایی منطقه را به دقت زیر نظر دارد .

خلاء راداری در کشور وجود ندارد، جزو کشورهای برتر در رادارسازی هستیم

جغرافیای خاص کشور ایران یکی از موضوعاتی است که پوشش راداری پهنه وسیع کشور را سخت می نماید، پیش از انقلاب بحث خرید هواپیمای آواکس برای پوشش کامل راداری فضای کشور مطرح بود که با وقوع انقلاب محقق نشد، امروز چگونه بدون در اختیار داشتن این تجهیزات خاص پوشش راداری فضای کشور فراهم شده است؟

امیر رحیم زاده: در زمان سابق تعداد اندکی رادارهای ثابت هشدار دهنده داشتیم که در ارتفاعاتی نصب شده بودند و تا برد و ارتفاع مشخصی را در منطقه تحت مسئولیت خود پوشش می دادند، پس از انقلاب رشد بسیار خوبی در حوزه ساخت رادار داشتیم و امروز مدعی هستیم که در ساخت رادار جزء چند کشور برتر جهان هستیم. این پیشرفت برپایه باور و اتکاء به جوانان مومن و غیور این مرز و بوم حاصل شده است .

امروز تمام فضای کشور با استفاده از رادارهایی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با بهره گیری از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ساخته شده اند پوشش داده می گردد؛ با تنوع رادارها در باندهای فرکانسی مختلف در حال حاضر نقطه ای نداریم که خلاء راداری وجود داشته باشد که بخواهیم برای پوشش آن تجهیزاتی وارد کنیم .

رادارهای متحرک ساخته شده است

همان رادارهای ثابتی نیز که در پیش از انقلاب نصب شده بود امروز فقط یک پوشش خارجی آنتن از آنها باقی مانده و تمامی قسمت های داخلی آنها با تکنولوژی روز تغییر داده شده اند. علاوه برآن رادارهای متحرک را نیز ساخته ایم که در هر نقطه ای قابل استقرار هستند و با وجود اینها هیچ جایی وجود ندارد که از پوشش راداری ما مخفی بماند .

مقاومت در برابر جنگ الکترونیک، ویژگی شاخص رادارهای ایرانی

اینکه گفته می گردد رادارهایی که از دیگر کشور ها وارد می گردد کد و مُد (mode) آنها در اختیار کشور سازنده است و می توانند در زمان لازم آن را غیر فعال نمایند ، آیا موضوع قابل تاییدی است؟

امیر رحیم زاده:رادار یک وسیله الکترومغناطیسی است و این موضوعی که شما می فرمائید به نحوی امکان ایجاد اشکال در آن وجود دارد، امروز یکی از افتخارات ما این است که رادارهایی که از قبل وجود داشته را تغییر داده و بهینه سازی کردیم و رادارهایی که برای پوشش آسمان کشور احتیاج داشتیم خودمان ساخته ایم و همه کد و مُدها و فرکانس های آن در اختیارمان است؛ علاوه برآن امروز ایجاد اختلال الکترونیکی در رادارها یک موضوع اجتناب ناپذیر است و در سامانه هایی که تششع دارند امکان این عمل وجود دارد. از جمله ویژگی های شاخص رادارهای ما در کنار استمرار و پایداری عملیاتی آنها، تجهیز شدن به سامانه های خاص برای مقاومت و مقابله در برابر هرگونه اختلال الکترونیکی است .

مزیت باور373 بومی بودن آن است

در سال های اخیر دستاوردهای ارزنده ای در زمینه فراوری سامانه های پدافندی داشتیم مانند سامانه های کوشش، 15 خرداد و اخیرا نیز باور 373 سامانه های جدید براساس کدام احتیاج عملیاتی پدافند هوایی ساخته می شوند؟

امیر رحیم زاده: پدافند هوایی یک مجموعه ای است که از تجهیزات متنوع مرتبط با ماموریت خود بهره می گیرد، در کنار پیشرفت هایی که در زمینه کشف اهداف هوایی با ساخت انواع رادارها داشته ایم، با احساس این احتیاج در نیروهای مسلح، تصمیم بر این شد که نسبت به ارتقاء وضعیت سلاح های پدافندی در کنار سامانه های کشف، حرکت بسیار جدی تری شروع گردد .

قدم های نخست برای بهینه سازی سیستم های قبلی برداشته شد و پس از آن به مرحله فراوری رسیدیم احساس ما این بود که بعضی سامانه های قدیمی هرچه بهینه سازی شوند نیز جوابگوی تهدیدات نخواهند بود، بنابراین متناسب با تهدیدات اعلام احتیاج شد و بر اساس این احتیاج، وزارت دفاع و سایر سازمان های تحقیقاتی صنعتی و خود نیروها در ارتش و سپاه دست به کار شدند و با استفاده از نیروهای مومن، متخصص، متعهد و عموما جوان خود توانستند به سامانه های خوب دفاعی از نظر درگیری مانند سوم خرداد، کوشش، 15 خرداد و باور 373 دست پیدا نمایند .

باور 373 با قدرت کشف و شناسایی و توان درگیری بیشتر نسبت به سامانه موشکی اس 300 از صندلی بالاتری برخوردار است، بزرگترین ویژگی و مزیت این سامانه این است که به دست توانمند دانشمندان جوان خودمان ساخته شده بنابراین دیگر مسئله ای از نظر پشتیبانی، تامین قطعه، تعمیرات و... برای ما وجود ندارد .

سامانه پدافند موشکی عقاب به زودی عملیاتی می گردد

در حوزه ارتفاع متوسط و ارتفاع بلند توفیقات بسیار خوبی داشتیم در حوزه ارتفاع پایین و پست وضعیت چگونه است؟ اخیرا نیز موضوع سامانه ارتفاع پست عقاب رسانه ای شد ویژگی آن چیست؟

امیر رحیم زاده: البته ما تجهیزات مربوط به پدافند هوایی ارتفاع پست را نیز در اختیار داریم اما در راستای تقویت پدافند ارتفاع پست، سامانه ای را در حال فراوری داریم و با افتخار اعلام می کنم که این سامانه فراوری شده و کارشناسان عملیاتی ما نیز حضور پیدا کردند و تست های آن صورت گرفته و در حال تست نهایی است که در آینده نزدیک این سامانه هم در مدار عملیاتی قرار خواهد گرفت. این سامانه پدافند موشکی ارتفاع پست است و فعلا اسم آن عقاب است و ممکن است نام آن تغییر پیدا کند .

اهداف پرنده را با سلاح لیزری منهم می کنیم

دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح پدافند لیزری نیز که اخیراً مطرح شد از جمله موضوعاتی بود که مورد توجه نهاده شد، این سامانه اکنون در اختیار واقع شده است؟

امیر رحیم زاده: به لطف خداوند متعال جزو محدود کشورهایی هستیم که در حوزه سلاح های لیزری وارد شده ایم. شخصا این سامانه را از نزدیک مشاهده نموده ام؛ در حوزه هدف قرار دادن اپتیک دشمن و منهدم کردن اهداف پرنده قابلیت های خوبی بدست آمده است. البته مقداری برای رسانه ای کردن آن زود است و انشالله به موقع توسط متخصصین مربوطه رسانه ای خواهد شد .

دشمن در لحظه احتیاج جواب دندان شکن خواهد گرفت

از وقتی که در اختیار ما قرار داده اید متشکرم ، اگر صحبت پایانی باقی مانده بفرمایید.

امیر رحیم زاده:امروز نیروهای مسلح همه در حال رشد و توسعه و ارتقا توان رزمی خود هستند و هر آنچه در توان دارند خود را آماده تر می نمایند، توطئه های دشمن و حرکات آنها در منطقه را می بینیم و وظیفه خود می دانیم که در راستای تقویت توان دفاعی قدم برداریم. در حوزه پدافند هوایی امروز با برخورداری از نیروهای مومن، پرکوشش و غیرتمند در یگان های پدافند هوایی در ارتش و سپاه در تخصص های مختلف این حوزه، در بهترین وضعیت قرار داریم و آنچه را مورد احتیاج بوده تهیه نموده ایم. خیلی از سامانه ها وجود دارد که شاید به صلاح نباشد اکنون از آنها نام ببریم، اما مهم آن است که دشمن به این نتیجه رسیده در لحظه احتیاج جواب دندان شکن را از ما خواهد گرفت و البته گرفته است .

هشدارهای لازم را در دورنگهداشتن خود از قلمرو هوایی جمهوری اسلامی ایران در لحظه احتیاج به هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین دشمن داده ایم و هر وقت به این هشدارها بی توجهی نموده اند نیز سرنگون شده اند که نمونه آن را هم دیدید. پدافند هوایی بصورت 24 ساعته در حال پایش و رصد آسمان جمهوری اسلامی ایران است و فعالیت های پروازی دشمنان در اطراف را نیز رصد می کنیم و هرگز تحرکات هوایی آنها از چشمان تیز بین و همواره بیدار غیور مردان پدافند هوایی مخفی نمانده و نخواهد ماند .

منبع:فارس

،

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 26 مهر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: sms-jok.ir شناسه مطلب: 367

به "همه تحرکات هوایی منطقه را زیر نظر داریم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "همه تحرکات هوایی منطقه را زیر نظر داریم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید