شمشیربازی

پیگیر صدور ویزای شمشیربازان از طریق فدراسیون شمشیربازی مصر هستیم

به گزارش خبرنگاران، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر که از امیدهای ورزش ایران در کسب سهمیه و حتی مدال برای المپیک 2020 توکیو است، باید صبح پنجشنبه راهی مصر شود تا از روز جمعه رقابت های خود در جام جهانی این کشور را آغاز کند.

14 دی 1398