دوشنبه اولین پذیرش دوباشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس

به گزارش پیامک خنده، خبرنگاران- عضو هیات عامل و معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه ها سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه جلسه معارفه قبل از طرح در هیات پذیرش باشگاه پرسپولیس دوشنبه آینده در فرابورس برگزار می گردد.

دوشنبه اولین پذیرش دوباشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس

به گزارش خبرنگاران، بحث واگذاری دو باشگاه فرهنگی ورزشی، پرسپولیس و استقلال موسوم به سرخابی ها از زمان دولت اصلاحات مطرح بود، اما هربار که بحث آن داغ می شد، با مسائلی نظیر نداشتن صورت های مالی، زیرساخت های مالی و عدم شفافیت اسناد و مدارک و قراردادها به تعویق می افتاد تا این که در قانون بودجه سال 98 تکلیف شده بود که دولت باید تا انتها شهریور 98 دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را به وسیله فرابورس ارائه کند. اما این وظیفه قانونی هم به دلیل نداشتن سرمایه کافی و صورت های مالی دو باشگاه انجام نشد.اکنون دوباره بحث واگذاری دو باشگاه سرخابی ها به وسیله فرابورس ایران مطرح شده است، که در این زمینه با ابوالقاسم شمسی جام خانه، عضو هیات عامل و معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی به گفت وگو نشستیم تا از کم و کیف و آخرین خبرهای دو باشگاه سرخابی ها مطلع شویم. دلیل این که بارها بحث واگذاری سرخابی ها مطرح شد و حتی در قانون آمده بود اما محقق نشد، چیست و چرا زمینه واگذاری این دو باشگاه به مردم و طرفداران و پیشکسوتان فراهم نشده است؟شمسی جامخانه: چند سالی است که بحث واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس موسوم به سرخابی ها مطرح می شود. نام این دو شرکت فرهنگی ورزشی قبل از ابلاغ قانون اجرای قانون اصل 44 در فهرست واگذاری ها بود. با ابلاغ قانون اصل 44 در مرداد ماه سال 87 و متعاقبا ابلاغ آیین اجرایی طبقه بندی بنگاه ها با تصویب دولت در شهریور ماه سال 1388 در فهرست گروه یک بنگاه ها، طبقه بندی و در فهرست واگذاری ها نهاده شد.دولت طی مصوبه مهرماه 90 نام دو شرکت را از گروه یک به گروه 2 بنگاه های مشمول واگذاری منتقل نمود و دوباره در مرداد ماه 94 دولت طی مصوبه ای نام دو شرکت را فهرست واگذاری ها خارج نمود. پس از سه سال در آذر ماه 97 نام دو شرکت در فهرست واگذاری ها قرار می گیرد و متعاقبا به استناد بند (ه) تبصره (2) قانون بودجه سال 98 تکلیف می شود که وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی سازی)، وزارت ورزش و سازمان بورس با همکاری یکدیگر تا شهریور 98 نسبت به واگذاری دو شرکت به وسیله بازار پایه فرابورس اقدام نمایند.قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 وضع مالی دو شرکت استقلال و پرسپولیس به گونه ای بود که قابلیت واگذاری آنها حتی به وسیله مزایده هم وجود نداشت. چون اطلاعات مالی دو شرکت شفاف نبود و صورت های مالی یا مردود شده یا عدم اظهارنظر حسابرس بود و بعضا مشروط مانده بود و بنابراین حداقل شرایط را برای واگذاری نداشتند. ضمن آنکه سرمایه ثبتی آنها یک و ده میلیون تومان بوده است.در سال 91 هیأت وزیران تصویب کرد که در اجرای ماده 117 قانون محاسبات عمومی کشور، دو مجموعه ورزشی شهید درفشی فر به پرسپولیس و شهید مرغوب کار به تیم استقلال واگذار شود. بدوا هیأت تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس ایرادهایی بر آن گرفت که آن ایرادها هم بعداً برطرف شد و بعد از آن مجلس موافقت خود را با واگذاری دو مجموعه ورزشی به دو باشگاه بیان کرد. اما عملیات تحویل و تحول دو مجموعه ورزشی به دو باشگاه و دریافت سند رسمی تک برگ به نام دو باشگاه، دارای مسائل حقوقی و ثبتی بود که این واگذاری ها انجام نمی شد.در سال 93 تصمیم گرفته می شود که برند یا نام تجاری دو باشگاه به همراه دو مجموعه ورزشی توسط کارشناسان رسمی ارزش گذاری شوند و مثلاً اگر ارزش برند پرسپولیس A بود و ارزش استادیوم درفشی فر B بود، مجموع ارزش باشگاه A+B به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته می شد. یعنی شرکت واگذار نمی شد، فقط برند به علاوه مجموعه ورزشی درفشی فر که آن هم فاقد سند بود.در خصوص باشگاه استقلال هم، ارزش برند آن به علاوه مجموعه ورزشی مرغوب کار به عنوان قیمت پایه برای فروش باشگاه استقلال در نظر گرفته می شد. بر این اساس، ارزش گذاری انجام و پس از تصویب هیات واگذاری تا مرحله عرضه و مزایده پیش رفت و حتی یک متقاضی برای یکی از این دو باشگاه پیدا شد. اما بنا به دلایلی مزایده ابطال شد و واگذاری انجام نشد.با توجه به خروج نام دو باشگاه از فهرست واگذاری ها در سال 94 و سپس مصوبه دولت در سال 97 مبنی بر درج نام شرکت در فهرست واگذاری ها و تکلیف مجلس در قانون بودجه 98، پیگیری ها و جلساتی برگزار و لیکن به نتیجه نرسید.

چه اتفاقاتی افتاد که سال 98 واگذاری سرخابی ها در فرابورس انجام نشد؟

شمسی جامخانه: در نیمه اول سال 98، جلسات متعددی توسط وزارت ورزش و مسئولان این وزارتخانه، نمایندگان سازمان بورس، مجلس و سازمان خصوصی سازی برگزار گردید. بعد از برگزاری چند جلسه، صورت جلسه ای در شهریور ماه 98 تهیه و به امضای رئیس وقت کمیسیون اصل 44، رئیس فراکسیون ورزش مجلس، سازمان بورس، وزارت ورزش و نماینده سازمان خصوصی سازی رسید. طبق آن صورت جلسه به علت ساختار مالی نامناسب و سرمایه اندک و زیان انباشته قابل توجه و عدم وجود سند مالکیت دو مجموعه ورزشی به نام دو شرکت استقلال و پرسپولیس به دلیل مسائل حقوقی و ثبتی ونیز مسائل عدیده مالی و عدم شفافیت، دو باشگاه قابلیت عرضه در فرابورس را ندارند و انجام این واگذاری منوط به اجرای اصلاحات اساسی در صورت های مالی دو باشگاه و اصلاح ساختار مالی بود. حتی عده ای می گفتند از اساس امکان چنین اقدامی وجود ندارد.در اجرای صورت جلسه مزبور از مهر 98، سازمان خصوصی سازی با همکاری وزارت ورزش و سازمان بورس و شرکت فرابورس و مدیران دو باشگاه مسئله واگذاری سرخابی ها را پیگیری کردیم. در 6 ماهه دوم سال 98، جلسات هفتگی در سازمان خصوصی سازی برگزار می شد و حتی در یک جلسه خود وزیر ورزش هم به دلیل اهمیت موضوع حضور پیدا کرد. در بیشتر جلسات 3 نفر از معاونان وزیر ورزش مشارکت داشته اند و مدیران عامل دو باشگاه حضور پیدا می کردند و کارها پیگیری می شد. در نیمه اول سال 99 و پس از معین و تصویب برنامه واگذاری دو باشگاه در جلسه مورخ 18 فروردین 99جلسات به صورت هفتگی در وزارت ورزش و به ریاست وزیر محترم ورزش و جوانان برگزار و نتیجه اقدامات و پیگیری ها با توجه به حساسیت موضوع و پیگیری اعضا محترم واگذاری به صورت ماهانه گزارش و هفتگی به وزیر اقتصاد گزارش می گشت و ایشان ضمن ارائه رهنمودهای لازم، دستورات لازم جهت تسریع در فرایند واگذاری را ارائه می دادند.نخستین قدم این بود که با توجه به زیان انباشته دو شرکت که قابل توجه بود، در مهرماه 98 زیان انباشته پرسپولیس 135 میلیارد تومان و زیان انباشته استقلال 155 میلیارد تومان بوده است. در حالی که سرمایه ثبت شده پرسپولیس یک میلیون تومان و سرمایه استقلال فقط 10 میلیون تومان بود. باید چه کار می کردیم؟ باید اصلاح ساختار مالی انجام می شد. سرمایه دو شرکت افزایش می یافت و راه چاره این بود که مصوبه هیأت وزیران در خصوص واگذاری دو باشگاه درفشی فر و مرغوب کار به نام دو باشگاه که سال 91 صادر شده بود، عملیاتی و سند مالکیت به نام دو باشگاه صادر شود.همچنین قرار شد برای تقویت سرمایه دو شرکت استقلال و پرسپولیس دو مجموعه دیگر هم، یکی مجموعه ورزشی شهدای گمنام برای پرسپولیس و کمپ ورزشی مرحوم حجازی برای استقلال واگذار شود. درواقع این 4 مجموعه ورزشی به عنوان آورده غیرنقدی دولت در راستای ماده 117 قانون محاسبات عمومی کشور به دو باشگاه سرخابی ها داده شود و این مجموعه ها توسط کارشناسان ارزیابی و گزارش توجیهی افزایش سرمایه برای دو باشگاه تهیه و نظر حسابرس گرفته شود. بعد از آن باید مجمع عمومی فوق العاده برگزار شود. سپس به تصویب هیأت واگذاری برسد و در نهایت افزایش سرمایه دو باشگاه انجام و برای ثبت به ثبت شرکت ها ارسال شود.پس از پیگیری های متعدد و برطرف مسائل حقوقی و ثبتی در مرداد ماه و شهریور 99 سند تک برگ چهار مجموعه ورزشی بنام دو باشگاه اخذ گشت.در اینجا باید از همکاری سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی تشکر کنم که پیگیری و مساعدت کردند. همچنین کوشش های وزیر محترم ورزش که شخصا بعضی موضوعات را پیگیری کردند. در واقع برای پرسپولیس دو سند تک برگ برای دو مجموعه درفشی فر و استادیوم شهدای گمنام و برای استقلال مجموعه ورزشی شهید مرغوب کار و کمپ ورزشی مرحوم حجازی سند تک برگ صادر شد.بعد از صدور سند تک برگ برای دو باشگاه، کارشناسان رسمی دادگستری این اموال را قیمت گذاری کردند و در نتیجه آن برای باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس سرمایه از یک میلیون تومان تبدیل به 701 میلیارد و یک میلیون تومان افزایش یافت و برای باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال سرمایه از 10 میلیون تومان به 719 میلیارد و 410 میلیون تومان افزایش یافت.این فرآیند شامل تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه، اخذ گزارش حسابرس، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، طرح و تصویب توسط هیات واگذاری و نهایتا اخذ مجوز جهت ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها بوده است. درحال حاضر مجوز فزایش سرمایه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برای ثبت شرکت ها ارسال، تا متعاقبا و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی خواهد شد. این کار بسیار سختی بود و زمان بر. ضمن آنکه مسائل حقوقی و ثبتی متعددی داشت که بر طرف شده بود.برای این که یک شرکت قابلیت واگذاری در بازار سرمایه داشته باشد، باید سودآور شده و صورت های مالی شفاف داشته باشند، آیا این کار برای سرخابی ها اجرا شده است؟شمسی جام خانه: برای این که یک شرکت قابلیت پذیرش در بازار سرمایه داشته باشد، بستگی به اینکه در تابلوی اول و دوم بورس یا فرابورس باشد، شرایط و معیارهایی معین شده که اطلاعات آن در دسترس همگان و در سایت سازمان بورس و نیز سایت های شرکت بورس تهران و فرابورس واقع شده است.شرکت های دارای بازار فعال در بورس و فرابورس، هر کدام صندلی و شرایط خود را دارند. شرکت های حاضر در تابلوی اول بورس مقررات بسیار سختگیرانه دارند. شرکت های تابلوی دوم بورس مقررات آسان تر و بعد از آن شرکت هایی که در بازار اول فرابورس هستند، مقررات آسان تر نسبت به بورس داشته و شرکت های در تابلوی بازار دوم فرابورس مقررات و شرایط سهل تر نسبت به بازار اول فرابورس دارند و لذا شرکت ها به تدریج بسته عملکرد و شفافیت حساب ها و ساختار مالی شان ممکن است ارتقاء یا تنزل پیدا نمایند.بر این اساس کاری که انجام می دهیم، باید شرایطی فراهم کنیم که دو باشگاه سرخابی در بازار دوم فرابورس پذیرش شوند، اما برای حضور در این بازار حداقل شرایطی ضروری است که درحال حاضر آن فراهم شده است. الان هر دو شرکت پرسپولیس و استقلال مشاور پذیرش گرفته اند. به گونه ای که برای استقلال مشاور یکی از شرکت های تأمین سرمایه برای انجام کارهای پذیرش در نظر گرفته شده است. همچنین برای باشگاه پرسپولیس هم یک شرکت کارگزاری به عنوان مشاور پذیرش انتخاب شده است. مشاور پذیرش مدارک را از دو باشگاه می گیرد، کامل می نماید و مانند سایر بنگاه های مالی کارهای پذیرش این دو باشگاه در حال اجرا است. مانند تهیه امیدنامه، برنامه کسب و کار، بودجه سه سال آینده، تکمیل پرسشنامه ها، فهرست کلیه دعاوی له و علیه شرکت، تهیه اساسنامه مطابق فرمت نمونه سازمان بورس برای شرکت های سهامی عام. لذا همه شاخص ها و شرایطی که بازار دوم فرابورس برای پذیرش سایر شرکت ها معین نموده و بایستی اعمال شود، در خصوص سرخابی ها هم انجام می شود.

آخرین شرایط پذیرش سرخابی ها در حال حاضر چیست؟

شمسی جام خانه: پرسپولیس اطلاعات خود را نهایی نموده و به کارگزاری خود داده است. مشاور پذیرش هم کارهایش را انجام داده و در سامانه فرابورس این اطلاعات پرسپولیس را بارگذاری نموده. قرار است دوشنبه هفته آینده جلسه معارفه شرکت پرسپولیس (قبل از طرح در هیأت پذیرش فرابورس) برگزار شود. یعنی باشگاه پرسپولیس خودش را به فرابورس معرفی می نماید. سوالات نمایندگان فرابورس پاسخ داده می شود و پس از آنکه معارفه انجام شد و تکمیل مدارک انجام شد، پرسپولیس به هیأت پذیرش راه پیدا می نماید و بعد از آنکه پذیرش انجام شد، نماد پرسپولیس در فرابورس درج شده و با هماهنگی سازمان بورس و فرابورس و سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش زمان عرضه اولیه پرسپولیس تعیین می شود. یادآور می شوم که اساسنامه استقلال و پرسپولیس مطابق با اساسنامه فرمت نمونه سازمان بورس برای شرکت های سهامی عام تهیه و تشریفات قانونی آن انجام و در مرحله ثبت در اداره کل ثبت شرکت ها می باشد.

بحث قیمت گذاری برند یا نشان تجاری سرخابی ها چه می شود؟

شمسی جامخانه: قیمت گذاری برند دو شرکت هم در دستور کار واقع شده است. درحال حاضر کارشناسان به ارزیابی دارایی های مشهود و نامشهود دو شرکت سرخابی ها مشغول اند و علاوه بر کارشناسان فنی که دارایی های ثابت شرکت را ارزیابی می نمایند، یک هیأت سه نفره معین شده که ارزش برند باشگاه را ارزیابی می نماید. لذا در ارزیابی سهام ارزش برند هم لحاظ خواهد شد.

این که گفته می شود زمین بازی جزو سرمایه باشگاه به شمار نمی رود، یعنی چه؟

شمسی جامخانه: این حرف دقیق و منطبق بر اصول و مقررات مالی و حسابداری نیست ؛ وقتی دو باشگاه به عنوان شرکت تجاری و بنگاه مالی ثبت می شود، سرمایه شرکت شامل دارایی های مالی و دارایی های غیرمالی است. مجموعه ورزشی وقتی سند مالکیت آن بنام شرکت باشد، در سرفصل دارایی های ثابت شرکت طبقه بندی شده است.آورده سهامداران می تواند نقدی یا غیرنقدی یعنی دارایی ثابت، شامل زمین، ساختمان و تاسیسات و وسایل نقلیه باشد. بر اساس ماده 117 قانون محاسبات عمومی کشور مجموعه ورزشی بعنوان آورده غیرنقدی دولت به باشگاه منتقل و افزایش سرمایه شرکت لحاظ شده است و کاملا منطبق با قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

این که گفته شده دو زمین ورزشی شهید کاظمی و امام رضا(ع) که از سوی شهرداری به وزارت ورزش تهاتر شده، آیا این صحت دارد؟

شمسی جامخانه: مجموعه ورزشی شهید کاظمی و امام رضا(ع) هیچ کدام مالکیت شان به نام دو باشگاه سرخابی ثبت نشده است، بلکه متعلق به شهرداری تهران است. در یک مقطعی در جلسات شهرداری با وزارت ورزش قرار شده بود، تهاتری صورت بگیرد. یکی از املاک وزارت ورزش در اختیار شهرداری و یکسری از مکان های ورزشی شهرداری در اختیار وزارت ورزش قرار گیرد. اما فعلا مالکیت این دو استادیوم در اختیار شهرداری تهران است و ارتباطی به مالکیت با سرخابی ها ندارد. مالکیت زمانی است که اسناد مالکیت به نام دو باشگاه وجود داشته باشد.مقامات شهرداری و وزارت ورزش تا به امروز به جمع بندی نرسیده اند که این تهاتر صورت بگیرد و اگر قرار باشد ابتدا سند به نام وزارت ورزش صادر می شود، اما اولا تهاتر نشده، ثانیا اصلاح ساختار استقلال و پرسپولیس اجرا شده است.قراردادهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در هیچ جا ثبت نشده و صورت های مالی آنها شفاف نیست. از این پس چه می شود؟شمسی جامخانه: در خصوص شفافیت صورت های مالی هر بنگاه، حتی آنهایی که در بازار سرمایه حضور دارند و اطلاعات صورت های مالی خود را در سامانه کدال قرار می دهند، هر شرکت با توجه به موقعیت خود در بازار اول یا دوم بورس و یا بازار اول و دوم فرابورس مراحلی از شفافیت قرار دارند. همچنین هر شرکت تجاری هم دارایی دارد و هم بدهی. شما هیچ شرکتی را نمی توانید بدون بدهی پیدا کنید. در هر شرکت ترازنامه وجود دارد که در قسمت راست دارایی ها و در قسمت چپ بدهی ها و حقوق صاحبان سهام دیده می شود.بنابراین همه شرکت های تجاری از جمله سرخابی ها هم دارایی و هم بدهی دارند. صورت های مالی تهیه شده توسط هیات مدیره شرکت توسط حسابرس مورد حسابرسی و رسیدگی قرار می گیرد. برای پرسپولیس و استقلال هم بندهای حسابرسی در گزارش زیاد است، اما زیاد بودن این بندها به معنای حل نشدن یا حل ناشدنی بودن آنها نیست و اگر از نظر مالی بخواهیم در نظر بگیریم، این یک امر معمولی است. اما تعداد زیادی از بندهای حسابرسی قابل برطرف است. جلسات متعددی برگزار می شود و الزامات حاکمیت شرکتی برای دو باشگاه در نظر گرفته می شود.کمیته ریسک در پرسپولیس مستقر شده، کمیته حسابرسی و واحد پولشویی نیز مستقر شده است. استقرار سیستم بهای تمام شده با شرکت همکاران سیستم قرارداد بسته شده است و اقدامات شفاف سازی مالی در حال شکل گیری است و به زودی همه شرایط فرابورس محقق می شود.کم لطفی دو باشگاه به واحد مالی که قبلا وجود داشت، الان برطرف شده. قراردادها مشکل داشتند و حرف در خصوص قراردادها زیاد است. از این پس قراردادها طبق استاندارد بسته می شود و خارج از قانون کسی نمی تواند اقدام کند. اگر مدیران برخلاف قانون و مقررات عمل نمایند، تخلف محسوب می شود و نهاد ناظر برخورد می نماید.برای واگذاری طبق مقررات فعلی و تصمیماتی که هیات پذیرش معین می نماید، اقدام خواهد شد. ممکن است در عرضه اولیه 12 درصد از سهام برای عموم مردم، همچنین 3 درصد دیگر برای صندوق های سرمایه گذاری و 3 درصد برای بازارگردان در مجموع 18 درصد در نظر گرفته شود. همچنین 7 درصد هم تعهد می دهیم که ظرف دو ماه به صورت خرد و تدریجی عرضه شود و در مجموع تا 2 ماه 25 درصد از سهام هر یک از دو باشگاه در فرابورس عرضه می شود.این شرایط قاعدتا در هیأت واگذاری نیز مطرح خواهد شد و وقتی مصوبه هیأت واگذاری را گرفتیم، در فرابورس عرضه اولیه می شود. در هیأت واگذاری وزیر اقتصاد به عنوان رئیس هیأت دادگستری، وزیر ورزش بعنوان دستگاه ذیربط و رئیس دو اتاق بازرگانی و تعاون، دو نماینده مجلس به عنوان ناظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده دادستان کل کشور حضور دارند.در خصوص سه سال سودآوری شرکت ها نیز شرایط پذیرش در بازارهای اول و دوم بورس بوده و در فرابورس شرایط کمی آسان تر است و کافی است الزامات معین شده را داشته باشند.

قراردادهای دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که با های وب و آیندهه پرداز بسته شده، آیا مانع واگذاری در بورس می شوند یا خیر؟

شمسی جامخانه: متن قرارداد اکنون پیش من است و خودتان می توانید، بخوانید که در این قرارداد می گوید که برای هر فصل کف مبلغ پرداختی توسط اسپانسر برای پرسپولیس 110 میلیارد تومان و برای استقلال 80 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برای استقلال قرارداد با های وب بسته شده و برای پرسپولیس با شرکت آیندهه داده پرداز منعقد شده است. در الحاقیه شماره 4 قرارداد نیز آمده است که قراردادها مبالغ به چه نسبت هایی باید تا انتها قرارداد باشد.زمان شناسایی درآمد و پرداخت ها از 28 اردیبهشت 99 تا 30 اردیبهشت 1400 به مدت یک سال در نظر گرفته شده است. یعنی در این سال حداقل 110 میلیارد تومان درآمد برای پرسپولیس از محل این قرارداد خواهد بود.در واقع این شرکت یک قرارداد اسپانسری بسته است که واگذاری استفاده از نام تجاری و برند پرسپولیس در تبلیغات و… به مدت سه سال به آن واگذار شده است که قابل تمدید تا 5 سال هم خواهد بود و طبق این قرارداد آیندهه داده پرداز متعهد شده است حداقل 110 میلیارد تومان در هر سال به پرسپولیس پرداخت کند. در خصوص استقلال هم مشابه این قرارداد با های وب بسته شده است که حداقل سالی 80 میلیارد تومان به استقلال بپردازد.حال ممکن است آیندهه پرداز 300 میلیارد تومان درآمد در یک سال کسب کند. در بعضی از این موارد نسبت 40 به 60 در بعضی 30 به 70 و در بعضی موارد 45 به 55 درصد است، اما سرجمع تعهد نموده حداقل 110 میلیارد تومان به پرسپولیس بدهد. ممکن است درآمد بیشتری داشته باشد و سهم پرسپولیس از 110 میلیارد تومان هم بالاتر برود. در خصوص استقلال هم مشابه این قرارداد بسته شده، کف درآمد برای استقلال سالی 80 میلیارد تومان خواهد بود.

چه زمانی این دو شرکت به هیأت پذیرش فرابورس می فرایند؟

شمسی جام خانه: پرسپولیس در دوشنبه هفته آینده یعنی 6 بهمن در فرابورس معارفه می شود و سپس در هیات پذیرش مطرح خواهد شد. باشگاه استقلال هم در مرحله ارسال مدارک برای مشاوره پذیرش است که او هم مدارک را به فرابورس می دهد و هر وقت ارسال مدارک تمام شد، فرابورس تعیین می شود که چه زمانی استقلال معارفه و پس از آن هم به هیأت پذیرش می رود.

منبع: تسنیم

منبع: شفقنا اقتصادی
انتشار: 3 اسفند 1399 بروزرسانی: 3 اسفند 1399 گردآورنده: sms-jok.ir شناسه مطلب: 1412

به "دوشنبه اولین پذیرش دوباشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دوشنبه اولین پذیرش دوباشگاه پرسپولیس و استقلال در بورس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید