درباره پیامک خنده

پیامک خنده یک مجله تفریح و سرگرمی و شادی است هدف ما تفریح و سرگرمی بوده و با موضوعاتی همچون گردشگری و اخرین اخبار و رویدادهای سرگرم کننده سعی داریم راه هایی را برای زندگی شاد معرفی نماییم.